Palvelut

Kokonaispalvelumme sisältää:

- TARVEKARTOITUS

Kartoituksen tarkoitus on luoda edellytykset hyvälle suunnitelmalle. Kartoituksessa arvioimme asiakkaan tarpeet ja selvitämme saneerauskohteissa valaistustekniikan nykytilan. Meillä on vuosikymmenien kokemus valaistusasennuksista, joka auttaa arvioimaan valaisinvalintojen vaikutusta kokonaiskustannuksiin.

- VALAISTUSSUUNNITELMA JA TAKAISINMAKSULASKELMA

Hyvä suunnitelma ottaa huomioon asiakkaan käyttötarpeet. Suunnittelua ohjaa myös yleiset suositukset, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen, häikäisyyn jne. Takaisinmaksulaskelmasta käy ilmi energiansäästön lisäksi investoinnin kannattavuus. Asiakkaalta toivomme saavamme mahdollisimman tarkat tiedot esimerkiksi käyttötunneista ja sähkön hinnasta, jotta laskelmat ovat totuudenmukaisia.

- ASENNUS

Asennustiimimme toteuttaa valaistuksen asennuksen ja mahdollisten ohjauksien kytkemisen sovittuna ajankohtana. Teemme tarvittaessa asennuksen yötyönä.

- RAHOITUS

Rahoitus mahdollistaa joustavan tavan investoida valaistukseen heti.Voit maksaa investoinnin takaisin kuukausittain säästyneillä energia- ja huoltokustannuksilla.

- TAKUU

Kokonaistakuumme pitää sisällään tuotteiden lisäksi vaihtotyön. Tyyppillisesti kokonaistakuu on 5 vuotta ja tuotetakuu jopa 10 vuotta.